Mrakulastav s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 00112-5/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

Mrakulastav s.r.o., se sídlem Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice, IČO: 07928343

Datum nabytí právní moci: 12. 2. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 224.87 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon