MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 10302-12/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona dne 12. ledna 2016 při provádění zemních prací v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy v obci Bystřice poškodil podzemní kabelové vedení nízkého napětí a elektrickou skříňku, čímž porušil zákaz poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO: 25138189

Datum nabytí právní moci: 13. 3. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon