Moravská zemědělská, akciová společnost - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 06432-10/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 46 odst. 12 energetického zákona provádět v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, když při provádění podrývání poškodil v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona zařízení elektrizační soustavy, a to betonový základ a spodní část ocelového příhradového stožáru.

Informace o účastníkovi řízení:

Moravská zemědělská, akciová společnost, se sídlem Grymovská 268, 751 21 Prosenice, IČO: 27703096

Datum nabytí právní moci: 9. 12. 2020

Attached files

Sdílejte