Moravská plynárenská s.r.o. - rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 02432-23/2020-ERU

I. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02432-16/2020-ERU ze dne 19. listopadu 2020 se v rozsahu výroků I., VII. až IX. zrušuje a správní řízení se v uvedené části zastavuje.

II. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02432-16/2020-ERU ze dne 19. listopadu 2020 se v rozsahu výroků II. až VI., X. a XII. potvrzuje a podaný rozklad se v tomto rozsahu zamítá.

III. Výrok XI. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02432-16/2020-ERU ze dne 19. listopadu 2020 se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

Podle § 91 odst. 14 písm. b) energetického zákona se účastníkovi řízení za spáchání přestupků specifikovaných ve výrocích II. až VI. a X. tohoto rozhodnutí ukládá úhrnná pokuta ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).

Informace o účastníkovi řízení:

Moravská plynárenská s.r.o., se sídlem Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno - Královo Pole, IČO: 05099951

Datum nabytí právní moci: 3. 11. 2021

první stupeň

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte