Číslo jednací: 07743-5/2012-ERU

Účastník řízení prováděl dne 27. května 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení na pozemku p. č. 755/199 v ulici Lužní, v katastrálním území Chomoutov, okres Olomouc, v souvislosti se stavbou „Výstavba řadových rodinných domů Olomouc - Chomoutov" prostřednictvím strojního mechanismu výkop sondy pro zjištění polohy a hloubkového uložení plynovodní přípojky, takovým způsobem, při kterém došlo lžící zemního stroje k zachycení a vytržení středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno – Řečkovice, IČ: 46347542
Datum nabytí právní moci: 13. 9. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 730.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon