MOPRE s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 03628-3/2017-ERU

Účastníku řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. června 2016 v obci Prostějov, ulice Fanderlíkova, u nemovitosti č. p. 49 v ochranném pásmu plynárenského zařízení strojním mechanizmem zemní práce související se stavbou „Prostějov, výměna kabelů VN", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MOPRE s.r.o., se sídlem Břest 79, 768 23 Břest, IČO: 28323700

Datum nabytí právní moci: 6. 4. 2017

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 241.75 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon