MONSTAVBY MORAVA s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 14280-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

MONSTAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 03718816

Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon