Mondi Štětí a.s. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 04674-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 1 přestupku a 9 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

Mondi Štětí a.s., se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO: 26161516

Datum nabytí právní moci: 12. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 351.83 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon