MODOS spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Datum

Číslo jednací: 01001-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

MODOS spol. s r.o., se sídlem Masarykova třída 885/34, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 00576832

Datum nabytí právní moci: 15. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 335.89 KB

Obsah

Sdílejte