MODOS spol. s r.o., – rozhodnutí k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Datum

Číslo jednací: 01288-3/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl v přesně nezjištěné době dne 26. října 2015 v Olomouci, v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy zemní práce související s rekonstrukcí kanalizace, při kterých došlo k poškození kabelů vysokého napětí typu, a tím k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MODOS spol. s r.o., se sídlem Masarykova třída 885, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 00576832

Datum nabytí právní moci: 27. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 519.74 KB

Obsah

Sdílejte