MODERN TOUR s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v&nbspochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11607-7/2016-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, kterého se měla společnost dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděla v obci Lukov nad Dyjí u nemovitosti č. p. 45 v rámci realizace stavby „Odkanalizování obcí v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu" pomocí zemního mechanizmu zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ust. § 67 a násl. správního řádu, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MODERN TOUR s.r.o., se sídlem Táboritská 880/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 01691805

Datum nabytí právní moci: 4. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 559.22 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon