MOBIKO plus a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09727/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Janová č. p. 218 zemní práce na stavbě „JANOVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE", při kterých došlo při strojním výkopu k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25 a dne 3. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Horní Loučky č. p. 1 zemní práce na stavbě „Horní Loučky – kanalizace a ČOV", při kterých došlo při strojním výkopu k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MOBIKO plus a.s., se sídlem Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26788675

Datum nabytí právní moci: 10. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 491.87 KB

Obsah

Sdílejte