MKK CZ s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 02621-7/2018-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-02621/2018-ERU ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, se dle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MKK CZ s.r.o., se sídlem Košická 63/30, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 03870367

Datum nabytí právní moci: 29. 5. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 338.01 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon