MIZERA- STAVBY, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Datum

Číslo jednací: 03836-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

MIZERA- STAVBY, a.s., se sídlem Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO: 28762070

Datum nabytí právní moci: 12. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 314.25 KB

Obsah

Sdílejte