MIZERA - STAVBY, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02158-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mladá Boleslav, v ulici Viničná, u domu č. p. 481 demoliční práce v souvislosti s realizací stavby „bytový dům na pozemku: st. p. 5258, parc. č. 208/27, 208/37, 208/39, 1341/18 v katastrálním území Mladá Boleslavi v ulici Viničné v Mladé Boleslavi, při kterých došlo k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky d 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MIZERA - STAVBY, a.s., se sídlem, Smetanova 1366, 51251 Lomnice nad Popelkou, IČ: 287 62 070

Datum nabytí právní moci: 30. 4. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 468.42 KB

Obsah

Sdílejte