Místní hospodářství Obce Dříteň, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 01259-3/2022-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 téhož zákona poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé informace v předloženém regulačním výkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

Místní hospodářství Obce Dříteň, spol. s r.o., se sídlem č. p. 152, 373 51 Dříteň, IČO: 26080010

Datum nabytí právní moci: 29. 1. 2022

Ke stažení

Obsah

Sdílejte