Miroslav Žůr - rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32 v obci Pohořelice

Číslo jednací: 06199-10/2013-ERU

Účastník řízení spáchal správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustit tím, že prováděl dne 17. dubna 2012 v obci Pohořelice, na pozemku p. č. 3122/439, v rámci výstavby kanalizační přípojky zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu.
Informace o účastníkovi řízení:
Fyzická osoba podnikající, Miroslav Žůr, místo podnikání Jana Nerudy 461, 753 61 Hranice IV – Drahotuše, IČ: 41384881
Datum nabytí právní moci: 16. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 949.62 KB

Obsah

Sdílejte