MIROS MAJETKOVÁ a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09499-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. dubna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Staré Ždánice (okres Pardubice), zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce chodníků v parku a sjezdu k bytovce", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MIROS MAJETKOVÁ a.s., se sídlem 533 52 Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, IČO: 27523934

Datum nabytí právní moci: 16. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 343.98 KB

Obsah

Sdílejte