MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 00733-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., se sídlem Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 26385759

Datum nabytí právní moci: 1. 2. 2020

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon