Michlovský - stavební s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 01423-15/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

Michlovský - stavební s.r.o., se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín, IČO: 27714080

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon