Michlovský – stavební s.r.o. – rozhodnutí k poškození nízkotlakého ocelového plynovodu DN 125 při provádění zemních prací

19.09.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 07549-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. července 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vrchlabí, na ulici Aloise Jiráska, u domu č. p. 1474, zemní práce související s liniovou stavbou sítě elektronických komunikací pro připojení bytových domů Pivovar ve Vrchlabí, při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození nízkotlakého ocelového plynovodu DN 125, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Michlovský – stavební s.r.o., se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín, IČ: 27714080

Datum nabytí právní moci: 28. 8. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon