MICHAEL ŠINDLER s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09042-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ludgeřovice zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

MICHAEL ŠINDLER s.r.o., se sídlem Hodolanská 213/3, Olomouc – Hodolany, PSČ 772 00, IČ: 28676931

Datum nabytí právní moci: 16. 10. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon