Metrostav a.s. - rozhodnutí k poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 10279-4/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl  v ochranném pásmu  zemní práce v důsledku čeho došlo k poškození kabelu  čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi:

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Datum nabytí právní moci: 29. 12. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 487.31 KB

Obsah

Sdílejte