Číslo jednací: 03770-8/2011-ERU

Účastník řízení dne 3. října 2010 prováděl za pomoci strojní mechanizace zemní výkopové práce v ulici na Šafránce 1772/15, katastrální území Praha 10 v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení takovým způsobem, při kterém došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dimenze DN 25, a touto činností v konečném důsledku ohrozil toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915

Datum nabytí právní moci: 7. 4. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 416.13 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon