Metodiky stanovení cen regulační energie a kapacity mezi zónami používaných k výměně regulační energie nebo provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek dle čl. 30 odst. 1, respektive čl. 30 odst. 5

Článek

Metodiky stanovení cen regulační energie a kapacity mezi zónami používaných k výměně regulační energie nebo provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek dle čl. 30 odst. 1, respektive čl. 30 odst. 5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, byly schváleny Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 24. ledna 2020.

Vzhledem k procesu schvalování Metodik není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce.

Rozhodnutí ACER a text Metodik je možné najít na stránkách ACER, konkrétně zde.

Sdílejte

Share icon