Metodika rozdělování příjmu z přetížení dle čl. 57

Článek

Metodika rozdělování příjmu z přetížení podaná všemi provozovateli přenosových soustav dle čl. 57 Nařízení Komise (EU) č. 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, byla schválena Energetickým regulačním úřadem sdělením o schválení ze dne 10. června 2019.

Metodika byla předložena společností ČEPS, a.s., IČO 257 02 556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, která je provozovatelem přenosové soustavy v České Republice.

Text metodiky je možné najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., konkrétně zde.

Přílohy

Typ: pdf
Velikost: 2.43 MB

Sdílejte

Share icon