Metodika rozdělování kapacity mezi zónami podaná provozovateli přenosových soustav regionu Core CRR na základě čl. 16

Článek

Metodika rozdělování kapacity mezi zónami podaná provozovateli přenosových soustav regionu Core CRR na základě čl. 16 Nařízení Komise (EU) č. 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, byla schválena Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 28. července 2020.

Metodika byla předložena společností ČEPS, a.s., IČO 257 02 556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, která je provozovatelem přenosové soustavy v České Republice.

Text metodiky je možné najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., konkrétně zde.

Přílohy

Typ: pdf
Velikost: 4.16 MB

Sdílejte