Městys Dolní Cerekev - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 07833-6/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

Městys Dolní Cerekev, se sídlem Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev, IČO: 00285765

Datum nabytí právní moci: 9. 10. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 215.21 KB

Obsah

Sdílejte