Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. - rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 03086-3/2020-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jako prodávající požadoval prostřednictvím jednotlivých vystavených faktur za dodávky tepelné energie po svých tehdejších odběratelích tepelné energie cenu tepelné energie, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o., se sídlem Dobrovského 43, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 25953036

Datum nabytí právní moci: 4. 7. 2020

Obsah

Sdílejte

Share icon