Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. – rozhodnutí k&nbsppoškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01986-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 31. července 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dvůr Králové nad Labem, v ulici Pod Lesem, u nemovitosti č. p. 2294, v blízkosti plynárenského, resp. energetického zařízení činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o., se sídlem náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 28818334

Datum nabytí právní moci: 13. března 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon