Městská teplárenská Turnov, s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 07687-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se jako držitel licence na výrobu tepelné energie uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7 energetického zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

Městská teplárenská Turnov, s.r.o., se sídlem Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov, IČO: 25259661

Datum nabytí právní moci: 11. 9. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon