Městská bytová správa, spol. s r.o. - rozhodnutí k neúplným a nesprávným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 10438-8/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 18 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům tepelné energie dodávku tepelné energie doklady o vyúčtování tepelné energie s neúplnými údaji. Správní řízení vedené s účastníkem řízení se v části podezření ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona odběrateli tepelné energie neměřil dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky změřených stanoveným měřidlem, s odkazem na ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Městská bytová správa, spol. s r.o., se sídlem Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín, IČO: 63489953

Datum nabytí právní moci: 28. 5. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte