Městská bytová správa Kralovice - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 03914-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 10 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

Městská bytová správa Kralovice, se sídlem Plzeňská tř. 265, 331 41 Kralovice, IČO: 70935238

Datum nabytí právní moci: 7. 5. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte