Město Rožmitál pod Třemšínem - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 09469-14/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického při provádění zemních prací v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy, poškodil prostřednictvím strojního mechanismu kabelové podzemní vedení nízkého napětí, čímž účastník řízení v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Město Rožmitál pod Třemšínem, se sídlem Náměstí čp. 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČO: 00243221

Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte