Město Protivín - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 00224-3/2022-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona jako držitel licence na výrobu teplené energie a na rozvod tepelné energie neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7 energetického zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

Město Protivín, se sídlem 39811 Protivín, Masarykovo nám. 128, IČO: 00250023

Datum nabytí právní moci: 5. 2. 2022

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 167.5 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon