Město Kladruby - rozhodnutí o opatření k nápravě

Číslo jednací: 12917-27/2017-ERU

Podle § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkovi řízení ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti odstranit protiprávní stav, a to odstranění vysazeného trvalého porostu dřeviny javoru mléč z ochranného pásma podzemního vedení zařízení elektrizační soustavy, jejímž správcem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., nacházejícím se na pozemku v katastrálním území Kladruby u Stříbra, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

Město Kladruby, se sídlem 34961 Kladruby, náměstí Republiky 89, IČO: 00259888

Datum nabytí právní moci: 25. 10. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 176.64 KB

Obsah

Sdílejte