Město Fulnek - rozhodnutí k neúplným a nesprávným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 02996-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběrateli tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie s neúplnými údaji; ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, nevyúčtoval dodávku tepelné energie dle ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona pro odběratele tepelné energie, tím že nevystavil odběrateli tepelné energie doklad o vyúčtování dodávek tepelné energie, ale provedl pouze rozúčtování dodávek tepelné energie na jednotlivé uživatele bytových jednotek; a dále ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběrateli tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie, který byl vystaven dne 15. března 2018 namísto nejpozději dne 28. února 2018, tedy v rozporu s ust. § 16 odst. 1 Vyhlášky.

Informace o účastníkovi řízení:

Město Fulnek, se sídlem nám. Komenského 12, 74245 Fulnek, IČO: 00297861

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 270.34 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon