MESIT Facility Management, s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných informací a podkladů

01.03.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 11546-13/2019-ERU

MESIT Facility Management, s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti dle čl. 8 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (dále jen „Nařízení o velkoobchodním trhu s energií")
Obviněný z přestupku byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 6 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil dne 28. října 2018 porušením čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií tím, že jako účastník trhu neposkytl Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů záznamy o transakci na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování, ve stanovené lhůtě.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MESIT Facility Management, s.r.o., sídlem Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 607 14 042

Datum nabytí právní moci: 16. února 2021

Attached files

Sdílejte

Share icon