MERTASTAV s. r o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11568-3/2014-ERU

Účastník řízení tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Vysočany, v části obce Molenburk, u domu č. p. 142 zemní práce související s realizací stavby „obec Vysočany-ČOV a stoková síť" pomocí strojního mechanizmu, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE dn 90, a  tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MERTASTAV s. r o., se sídlem Štěpánovská 1176, 666 02 Brno - Venkov, IČ: 26247461

Datum nabytí právní moci: 19. 12. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 570.69 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon