MDI Energy s.r.o. - rozhodnutí k uvedení nepravdivých informací

Číslo jednací: 03736-9/2020-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2017, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl nepravdivé informace; a dále se uznává vinným ze spáchání 4 přestupků dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2018, kterých se účastník řízení dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl nepravdivé informace.

Informace o účastníkovi řízení:

MDI Energy s.r.o., se sídlem Prasek č. p. 244, 504 01 Prasek, IČO: 02106159

Datum nabytí právní moci: 9. 7. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.91 MB

Obsah

Sdílejte