Energetický regulační úřad v rámci správního řízení, zahájeného na návrh společnosti OTE, a.s., IČ 264 63 318, se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín, ve věci schválení Plánu na společné zavedení a výkon funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů dle čl. 7 odst. 3 a čl. 9 odst. 6 písm. a) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, zahajuje veřejný konzltační proces k tomuto dokumentu. Tento dokument již byl konzultován, avšak z důvodu změn je zveřejňován znovu.

Své připomínky zašlete prosím na adresu pavel.simoncik@eru.cz do 6. února 2017.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte