MC Com, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů

Číslo jednací: 00890-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 90 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil v postavení držitele licence na výrobu tak, že porušil § 9 odst. 1 energetického zákona, a to tím, že ode dne 24. února 2017, což je datum kdy byla v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29599 zapsána změna jeho sídla, nesplnil povinnost neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny rozhodnutí o udělení licence, spočívající v povinnosti neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7 energetického zákona, neboť ke dni 24. února 2017 došlo ke změně adresy jeho sídla, a tuto změnu, v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona, neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MC Com, s.r.o., se sídlem Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 61504246

Datum nabytí právní moci: 20. února 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 566.74 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon