MAUSTR PLUS s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 05791-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. listopadu 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Včelná (okres České Budějovice), v ulici Úzká u domu č. p. 52 umístěného na ulici tř. 5. května zemní práce v souvislosti s realizací „kanalizační přípojky DN 150 mm v délce 30 cm – změnou kanalizační přípojky pro budoucí výstavbu rodinného domu, ulice Úzká, Včelná", při kterých došlo lžící zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MAUSTR PLUS s.r.o., se sídlem Plzeňská 2311/2a, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 027 15 562

Datum nabytí právní moci: 14. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 326.69 KB

Obsah

Sdílejte