MATEX HK s. r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenských zařízení při provádění zemních prací

Číslo jednací: 15876-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů prováděl zemní práce, při kterých došlo k poškození plynárenských zařízení, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejich provozu, čímž se dopustil spáchání dvou správních deliktů uvedených v ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost MATEX HK s. r. o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807

Datum nabytí právní moci: 30. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.14 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon