MATEX HK s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu zřizovat stavby a podobná zařízení v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03026-8/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona v ochranném pásmu zařízení nadzemního vedení elektrizační soustavy umístil kovový kontejner na komunální odpad, bez souhlasu vlastníka tohoto energetického zařízení, čímž došlo k porušení zákazu stanoveného v § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona, dle kterého je v ochranném pásmu nadzemního vedení výrobny elektřiny a elektrické stanice zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25968807

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2018  

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 450.65 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon