MATANA a.s. – rozhodnutí k neoznámení změny podmínek pro udělení licence

Číslo jednací: 05876-9/2017-ERU

Účastník řízení, jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie, se tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona, po změně technických parametrů provozovny, ke které došlo v období od 1. června 2013 do 5. září 2013 demontáží dvou kusů teplovodních kotlů a následným osazením dvou kusů teplovodních kotlů

(i) v období od 6. září 2013 do 28. června 2015 neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona a změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 téhož zákona, a v období od 6. září 2013 do 23. května 2017

(ii) nepředložil doklady o změně, které jsou stanoveny jako náležitosti pro udělení licence, a (iii) nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MATANA a.s., se sídlem Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1, IČO: 41691211

Datum nabytí právní moci: 5. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.32 MB

Obsah

Sdílejte