Číslo jednací: 03843-4/2011-ERU

Účastník řízení prováděl v katastrálním území obce Žižice v ochranném pásmu plynovodního potrubí zemní práce takovým způsobem, že došlo k poškození tohoto zařízení dne 10. srpna 2010, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost MAO a.s., se sídlem Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 16978307

Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2011

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 193.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon