Mamelom s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí součinnosti

Číslo jednací: 06792-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z trvajícího přestupku podle ustanovení § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím potřebnou součinnost, když neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu v období ode dne 26. 3. 2018 dosud veškeré požadované podklady a informace dle výzvy.

Informace o účastníkovi řízení:

Mamelom s.r.o., se sídlem Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova, IČO: 24834629

Datum nabytí právní moci: 27. 7. 2018

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 631.6 KB

Sdílejte