Mamelom s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08161-7/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, a jednoho přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) novelizovaného energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. února 2017 a dne 27. února 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Heřmanova Huť zemní práce v souvislosti se stavbou „Heřmanova Huť – dostavba kanalizační sítě", při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu, a dále pak dne 20. června 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Staňkov zemní práce v souvislosti s výstavbou obecní kanalizace, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Mamelom s.r.o., se sídlem Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova, IČO: 24834629

Datum nabytí právní moci: 15. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 549.59 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon