Malík protlaky s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09362-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Malík protlaky s.r.o., se sídlem Na Dolách 578/3, 751 02 Troubky, IČO: 03338029

Datum nabytí právní moci: 16. 10. 2018 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 220.83 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon